CESTI ORL PROBLEMI

 

DIJAGNOZA I LEČENJE ČESTIH BOLESTI U ORL DOMENU

(bolesti uva, nosa, grla, paraliza facijalnog dela, nagluvost i vrtoglavice)

 

 

- BOLESTI KOD DECE

- BOLESTI KOD ODRASLIH