BOLESTI ZDRELA

BOLESTI DRELA:- Akutna upala krajnika:

?esta bolest kod dece. Po?inje lakim bolovima u grlu, tegobama pri gutanju, a pri napredovanju bolesti javlja se pove?ana temperatura, glavobolja, slabost i malaksalost razli?itog stepena.

Uzro?nici bolesti: virusi i bakterije.

U slu?aju virusnih upala, krajnici su lako povecani, crveni, ali bez nalslaga gnoja. Kod bakterijskih upala na krajnicima se vide i beli?aste ili zu?kaste skrame, a na vratu su pove?ani limfni ?vorovi, koji su bolni na pritisak.

Terapija:

kod virusnih upala samo simptomatska terapija (paracetamol) uz dosta te?nosti i vitamina. Kod bakterijskih upala se primenjuju antibiotici. Pre primene bilo kog antibiotika treba uzeti bris grla, a zatim ne ?ekaju?i rezultat primeniti antibiotike. Terapija se menja samo ukoliko prema brisu postoji infekcija koja ne reaguje na navedene antibiotike.

Kod streptokoknih upala neophodno je davati terapiju deset dana.


- Hroni?na upala krajnika:

?este akutne upale, dovode do hroniciteta sto se manifestuje pove?anjem krajnika, sa pojavom limfnih ?vorova na vratu.

Simptomi su razli?iti i nisu jasno izraeni (oteano gutanje hrane, nelagodnost u drelu, i ?este upale akutnog tipa)

Le?enje:

Operacija krajnika, koja se ne radi pre tre?e godine ivota (sem u izuzetnim slu?ajevima).