STRUCNI (HIRURSKI RAD)

 

 

Otohirurgija:

 

- 2. 500 operacija srednjeg uva kod odraslih i dece

- 99 operacija urođenih mana srednjeg i spoljnog uva (deca)

- 300 intervencija kod sekretornog otitisa(paracenteza sa aeracionim cevcicama)

 

 

Otoneurohirurgija (Pristup kroz srednju lobanjsku jamu):

 


-
150 operacija paraliza nervus facialisa (Bellove, traumatke i sl),

pristup kroz srednju lobanjsku jamu kao i totalne dekompresije.

- 50 operacija zbog vrtoglavica

(Resekcija nn vestibularisa kod Menijerove bolesti, traumatske vrtoglavice i dr.)

- 20 operacija glomu tumora i Svanoma u unutrašnjem slušnom hodniku

 

 


 

 

Surgical experience:

 

Surgery for the middle Ear (in children and. adult) 2.500 cases

- 99 operations of the malformations of the middle Ear (children)

- 300 children treated for secretor otitis (parcentesis and aeration tubes)

 

 

Otoneurosurgery (Middle cranial fossa approach):

 

- 150 decompressions of the facial nerve(Bells palsy, trauma cases etc.)

- 50 operations for vertiginous syndrome

(Resection of the vestibular nerve in Meniere disease, trauma cases etc.)

- 20 operations for glomus tumors and acoustic neurinoma