BOLESTI GRKLJANA KASALJ

BOLESTI GRKLJANA i KASALJ:

Subgloticni laryngitis. (Pseudo krup)

Bolest koja po?inje dramati?no: iz punog zdravlja, naj?e?e no?u, dete po?inje teko da die, kalje (nalik laveu psa). Bledo je, uznemireno, ali bez zna?ajnijeg pove?anja temperature. Re? je o bolesti kojoj se nezna pravi uzrok, a manifestuje se otokom u grkljanu (ispod nivoa glasnica) koji suava disajni prostor. Potrebno je hitno le?enje u bolni?kim uslovima. Primenjuju se preparati hormona (kortikosteroidi-urbason) uz antibiotike. Po potrebi se dete stavlja u prostoriju sa regulisanom temperaturom i vlagom. Retko je potrebna primena kiseonika. Ova upala grkljana kod dece se moe ponoviti nekoliko puta, a posle pete ili este godine se gotovo nikad ne javlja.