BOLESTI KOD DECE

BOLESTI KOD DECE


==================

BOLESTI UVA:


Naj?e?a bolest srednjeg uva kod dece je akutna upala (otitis media acuta)
Gotovo da nema deteta koje u doba do pete godine ivota nema jednu do dve akutne upale uva.

Uzro?nici bolesti:

naj?ee su to virusi, ali mogu biti bakterije: u oba slu?aja re? je bezazlenoj bolesti koja se lako dijagnostikuje i le?i.

Simptomi:

po?etak bolesti je upala drela sa kjavicom. Bolovi u grlu i lako pove?ana teperatura. Ubrzo sledi irenje infekcije u srednje uvo sa prate?im simptomima: jaki bolovi u obolelom uvu, nagluvost, utanje. Dijagnoza se postavlja pregledom bubne opne.

Terapija:

podrazumeva jedan do dva dana simptomatske terapije (paracetamol sirup) topli suvi oblozi na obolelo uvo. Ukoliko ne do?e do smirenja, daju se antibiotici. Antibiotike treba uzimati najmanje pet dana, tj. sve dok se nalaz na bubnoj opni ne normalizuje. U retkim slu?ajevima je neophodno le?iti akutnu upalu uva injekcijama- preparatima cefalosporina.
Dijagnoza i terapija spada u domen otorinolaringologa.

Napomena:

tokom toka i le?enja moe doci do curenja iz uva, ovo nije nikakva komplikacija ve? prirodni na?in da se obolelo uvo oslobodi zapaljenske te?nosti.
Otvor na bubnoj opni koja pri tome nastaje po zavretku le?enja po pravilu zarasta, bez oiljka.